OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Grzegorz Nikołajczyk

Imię ojca: Bazyli

Rok urodzenia: 1879

Miejsce urodzenia: Pińsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tuła

Wykształcenie: średnie techniczne

Zawód: ślusarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny (były mieńszewik)

Areszt: 17.10.1937

Wyrok: 03.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Moskwa

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 10.05.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Tulskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie