OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Przemysław Paraziński

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1882

Miejsce urodzenia: Mińsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Łohojsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: łohojski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: geodeta

Miejsce pracy - miejscowość: Łohojsk

Areszt: 00.00.1937

Wyrok: 22.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 30.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 30384-s