OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Jakubowski

Imię ojca: Stanisław

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Brichtowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: połocki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Mińsk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kucharz

Miejsce pracy - miejscowość: Mińsk

Areszt: 22.10.1937

Wyrok: 20.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68a kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

Rehabilitacja: 20.03.1989

Organ rehabilitujący: Prokurator Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 21345-s