OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aniela Mileszkiewicz

Imię ojca: Konstanty

Rok urodzenia: 1885

Miejsce urodzenia: Wiazowiec

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bobrujski

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Nowgorod

Zawód: gospodyni domowa

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 20.09.1937

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Nowgorodzkiego