OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józefa Sieledziewska

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1898

Miejsce urodzenia: Kozły

Powiat, rejon, ujezd, okręg: rossoński

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Staryj Dwor

Powiat, rejon, ujezd, okręg: rossoński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: analfabetka

Zawód: chłopka

Areszt: 24.08.1937

Wyrok: 03.12.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.12.1937

miejscowość: Połock

Rehabilitacja: 02.10.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego